Sub Label Menu barsNgày Halloween và bộ phim “Squid Game”

 Ngày Halloween 

và bộ phim “Squid Game”

Nguyễn Ngọc Duy Hân

Halloween một lần nữa đang tới, dù còn đang mùa dịch bệnh Covid nhưng tại Canada và nhiều nơi trên thế giới, tình hình dù sao cũng khá hơn, người ta bớt chết vì dịch hơn và nỗi sợ hãi cũng bớt đi, việc trẻ em ra đường mừng ngày Halloween  cũng có vẻ khả quan hơn, không đóng cửa im lìm như năm ngoái. Đặc biệt thời gian này cũng có lễ mừng các Thánh trong đạo Công giáo, cũng như cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời vào ngày 2 tháng 11 hằng năm.