Sub Label Menu barsVề soi bóng mình

Khi về soi bóng mình
ánh chiều vàng hiu hắt
dương cầm bỗng lặng thinh
hành lang dài lạnh ngắt

Khi về soi bóng mình
thở hơi dài sắp tắt
sao bóng tối lung linh
vẫn soi mòn vết cắt

Khi về soi bóng mình
cúi mặt nhìn xuống đất
ta thua mãi cuộc tình
tiếng than nào trong vắt

Khi về soi bóng mình
bóng Chúa gầy trên vách
bỗng thương Chúa nhiều hơn
hiểu nỗi buồn cao ngất

Khi về soi bóng mình
Có Chúa chùi nước mắt
Xin được học chữ Tình
Cho đi là quý nhất

Trách cứ mãi mà chi
Yêu thương dù đã mất .....

Trịnh Tây Ninh

 

 

No comments:

Post a Comment