Sub Label Menu barsCafe

Cà-phê rơi tí tách
như giọt lệ trong hồn
giọt trong và giọt đục
như sầu mãi tràn tuôn

Chúa ơi dẫu rất buồn
nhưng tình Chúa vẫn thương
cho con nhiều an ủi
xin mãi mãi soi đường….

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment