Sub Label Menu barsTrại Hè Yêu Thương

Trại Hè Yêu Thương

Khoảng gần 20 năm nay, năm nào nhóm chúng tôi gồm gia đình và thân hữu cũng đi cắm trại với nhau vào dịp cuối tuần Civic Holiday đầu tháng 8 hay Labor Day đầu tháng 9. Chúng tôi rất thích cắm trại dù thiếu thốn tiện nghi, có khi bị muỗi cắn, bị mưa… Nhớ hồi còn bé, được đi cắm trại với nhóm Thiếu Nhi Thánh Thể của nhà thờ hay trường học ở Việt Nam, thích ơi là thích. Sang Canada thì nhiều năm trước cũng có đi cắm trại thêm với nhóm Thăng Tiến Hôn Nhân gia đình, lần nào cũng có nhiều kỷ niệm đẹp.