Sub Label Menu barsBướm tím

Có con
bướm tím ghé chơi
cánh vờn
ướp mật
buông lơi
cung đàn

Có em
tóc xõa
xuân sang
bướm về ghé đậu
trên làn tóc thơm

Có ta
vẫn mãi yêu thương
như ngày tháng cũ
hoa vườn
vẫn tươi...

Trịnh Tây Ninh

 

No comments:

Post a Comment