Sub Label Menu barsVách sầu

Em hãy vươn cao
leo vượt vách sầu
riêng ta lặng lẽ
bước vào vực sâu

Vẫy tay chào nhau
cam chịu cúi đầu
đóa hồng tàn úa
gai nhọn vẫn đau

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment