Sub Label Menu barsTâm nguyện

Chắp tay bên đồi        
nhịp chân biếng lười
muôn ngàn đau khổ
làm sao cho vơi ?

Chắp tay mơ thời
còn thơ tuyệt vời
ngoan hiền trong trắng
rất đỗi thảnh thơi

Chắp tay cao vời
có tiếng ru hời
hương trầm phảng phất
sợi buồn rụng rơi

Chắp tay không rời
ước trong biển người
tìm ra tri kỷ
gởi chút buồn vui

Chắp tay gọi mời
hướng về xa xôi
mẹ cha phương ấy
chắc cũng ngậm ngùi

Chắp tay rối bời
nhân nghĩa đổi dời
bao lần vấp ngã
Cha vẫn trông coi

Chắp tay dâng Người
đóa huệ nở tươi
tận lòng hối tiếc
ăn năn rã rời

Chắp tay xin lời
Kinh nguyện Mân côi
giúp mình vững mạnh
đi trên đường đời

Chắp tay ơn Trời
cho nước vẫn trôi
muôn chim ríu rít
ánh quang rạng ngời

Chắp tay môi cười
nghĩ đến nhau thôi
kiếp này chóng vánh
yêu đi người ơi !

Chắp tay nguyện rồi
nỗi sầu phai phôi
theo làn sương khói
chẳng còn tăm hơi .....

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment