Sub Label Menu barsTrầm hoa

Trầm hoa nơi nơi
buông chao chơi vơi
ơi em ngày cũ
làm sao phai phôi
ơi em muốn hỏi
tình sao cho vơi?

Này em muôn nơi
trầm hoa buông rơi
sợi dài, cánh mỏng
mùi thơm lả lơi
tình sầu nghiêng đọng
cúi đầu im hơi

Trăng sao có đó
cũng kể như thôi
trầm hoa còn đó
như lần hôn môi
Em còn đứng đó
nói lời yêu tôi
hay về phố nhỏ
khóc thời xa xôi?

Bỗng như huyễn mộng
bỗng về trong tôi
đầy tràn như nước
như ngàn mơ ước
có lần chung đôi

Em về đến trước
thềm hoa đợi tôi
ta xem hoa rụng
dưới trời mù khơi

Trầm hoa em hỡi
tay gầy buông xuôi
ta là con nhạn
suốt đời đơn côi
mình chỉ là bạn
một lần đùa chơi .....

 Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment