Sub Label Menu barsTrái cấm

Đây trái cấm
mời em cắn
vị sẽ ngọt
dáng rất xinh

như yêu tinh
lưỡi đa tình
lời âu yếm
dạ u minh

em đứng ngắm
chưa dám cắn
tim trầm ngâm
hồn xa vắng

Này trái cấm
tựa mật đắng
vàng óng ánh
ngời trong nắng

Em chẳng dám
hé răng cắn
sợ chạm phải
mùi cay đắng

Ta trái cấm
khóc lặng câm...

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment