Sub Label Menu barsVu lan nhớ mẹ

Mùa Vu lan mở
em mặc áo hồng
lễ về nhớ mẹ
cõi sầu đơm bông

Mùa Vu lan mở
giọt lệ đêm rằm
khóc thương cho mẹ
cả đời long đong

Mùa Vu lan mở
dệt chuyện tơ hồng
còn đâu là mẹ
góp chuyện trăm năm

Mùa Vu lan mở
em đã theo chồng
hiểu mẹ hơn cả
lòng là con sông ...
 
Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment