Sub Label Menu barsTình Si

Bởi kiếp xưa anh là
đóa lan vàng dưới cội
còn em thì bước vội
dẫm trên cánh hoàng hoa
Bởi kiếp xưa anh là
con sáo hiền dưới nội
nỉ non lời rất tội
em vẫn nỡ đi qua
Bởi kiếp xưa anh là
con sông dài diệu vợi
em thản nhiên diễu cười
dòng nước buồn lầy lội
Nên kiếp nay anh là
gã si tình đứng đợi
chưa hết kiếp truân chuyên
tình vẫn buồn vời vợi…
Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment