Sub Label Menu barsCô gái miền Nam

Em là cô gái miền Nam
nón lá thơm ngoan
che ngang má thắm
tóc buông dài vai nhỏ đoan trang

Em là cô gái miền Nam
ít nói hay làm
ngây thơ mộc mạc
như giọng hò khoan nhặt chứa chan

Em là cô gái miền Nam
liêm chính chăm ngoan
thờ cha kính mẹ
yêu gia đình trăm nỗi lo toan

Em là cô gái miền Nam
nào có thở than
dù đời lao nhọc
luôn trải lòng theo gió thênh thang

Em là cô gái miền Nam
trên sóng mênh mang
con đò nhẹ lướt
mong có ngày dân tộc thịnh an

Rồi đến ngày đất nước bình an
cô gái miền Nam
ôm nhành lúa mới
trong mặt trời ánh sáng chói chang

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment