Sub Label Menu barsThì em

Thì em
hãy đến bên tôi
tựa đầu
gối mộng
dẫu lòng
vẫn đau
rưng rưng
nước mắt nghẹn ngào
giọt chậm xuống đất
giọt mau vào lòng
giọt buồn
trôi tận biển Đông
trở thành sóng vỗ
trôi đời lưu vong

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment