Sub Label Menu barsĐôi khi
nhìn xuống trái tim
thấy mình tội lỗi
đắm chìm
màn đêm

Chắp tay
xin trái tim mềm
xin yêu thương mãi
dẫu đêm
rất dài

Xin cho
mình sẽ đổi thay
để ngày mai tới
có lời
Kinh vui

Rưng rưng
tim nhỏ ngậm ngùi
thiết tha dâng Chúa
chút lời
nguyện ca...

Ái Miên

No comments:

Post a Comment