Sub Label Menu barsThắp Nến

Đêm nay con thắp nến
Ánh bập bùng yêu thương
Xin cho hơi ấm lửa
Chiếu rạng ngời quê hương

Ánh nến dù nhỏ nhoi
Tim con vẫn rạng ngời
Mẹ Việt Nam yêu dấu
Xin thương đoàn con côi....
 
Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment