Sub Label Menu barsGiáo đường im bóng

Lặng thinh trong giáo đường
Đóa hoa dường tàn tạ
tiếng dương cầm thoảng qua

Lặng thinh trong giáo đường
Tôi nhìn tôi rất lạ
Chúa nhìn tôi xót xa

Lặng thinh trong giáo đường
Tôi, thiên thần đày đọa
hay quỉ dữ dạ xoa?

Lặng thinh trong giáo đường
cúi mặt, chờ phép lạ
Người sao mãi thật xa

Lặng thinh trong giáo đường
Dẫu niềm tin tàn tạ
cầu mong ngày sẽ qua

Lặng thinh trong giáo đường
đã hết rồi mùa hạ
Xin Chúa mãi thứ tha...

TRỊNH TÂY NINH

No comments:

Post a Comment