Sub Label Menu barsTại sao?

Sao chẳng hiểu cho em
tâm đau, lệ yếu mềm
dưới thềm nhà cỏ héo
hồn vỡ, tiếng trong veo

Sao chẳng hiểu cho em
ước ao lời êm đềm
tiếng la nào chát chúa
nát lòng, đau khổ thêm

Sao chẳng hiểu cho em
ngẩn ngơ đứng bên thềm
ra đi, hay ở lại?
tình mù mịt như đêm

Sao chẳng hiểu cho em
bức tranh tình lâu bền
nỡ lòng người xé bỏ
ước gì mình hóa điên!

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment