Sub Label Menu barsNếu

Nếu trời có cơn mưa
thì sao đất vẫn khô cằn sỏi đá
Nếu có một cành lá
thì sao đời vẫn thiếu xanh tươi
Nếu có một nụ cười
thì sao môi ta vẫn héo úa
Nếu có duyên đôi lứa
thì sao chẳng có ngày vu quy
Nếu có người ra đi
thì sao người ở lại vẫn khổ
Nếu có dài hơi thở
thì sao sầu vẫn chẳng phôi pha
Nếu có bản tình ca
thì sao đàn cung tơ héo hắt
Nếu có trời có đất
thì sao công lý vẫn vắng tăm
Nếu có người công tâm
thì sao vẫn bất công, gian trá
Nếu có lần nhẹ dạ
thì sao người nỡ phụ tôi.....

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment