Sub Label Menu barsSen đêm

Trăng gọi mời
Cánh sen tươi
nở nụ cười
trong đêm tối

Dẫu cuộc đời
lắm lệ rơi
có Chúa dìu
an tâm tới

Trông lên trời
sáng chơi vơi
ánh rạng ngời
hồn giấy mới
 
Xin dâng lời
hát trên môi
ngợi ca Người
niềm tin mới...

Trịnh Tây Ninh
No comments:

Post a Comment