Sub Label Menu barsSao anh nỡ bỏ em

Sao anh nỡ bỏ em
bao nhiêu năm êm đềm
mình bên nhau chung sống
như suối hiền dịu êm

Sao anh nỡ bỏ em
cô đơn đứng bên thềm
còn đâu là ước vọng?
tăm tối tựa màn đêm

Sao anh nỡ bỏ em
nhớ thương nụ hôn mềm
em như cành cây úa
làm sao để vươn lên?

Chẳng phải anh bỏ em
 bỗng hiểu ra nỗi niềm
 anh sống trong đau đớn
 về với Chúa đẹp hơn

Anh sẽ chẳng bỏ em
sẽ cùng em đi tìm
gặp nhau trong ơn Chúa
lời kinh tha thiết thêm....

Trịnh Tây Ninh
(viết thay tâm sự người bạn)


No comments:

Post a Comment