Sub Label Menu barsRu tôi, ngậm ngùi


Tôi ngồi ôm mặt nghĩ
Ôi ta ơi, ta ơi !
dấu xe trên đường cũ
ta dẫm bước lên chơi

Tôi ngồi ôm mặt ngóng
Ôi ta ơi, ta ơi !
đâu rồi thời huyễn mộng
đâu bóng người xa xôi ?

Tôi ngồi ôm mặt nhớ
Ôi ta ơi, ta ơi !
tiếc chi thời hoa mộng
ra đi, là đành thôi

Tôi ngồi ôm mặt thở
Ôi ta ơi, ta ơi !
một hơi dài thê thiết
mong ai xẻ, cho vơi ?

Tôi ngồi ôm mặt khóc
Ôi ta ơi, ta ơi !
buồn làm chi mòn mỏi
khóc làm chi, có vơi ?

Tôi ngồi ôm mặt ngủ
Ôi ta ơi, ta ơi !
ra vào có ghét bỏ
ta vẫn ngồi thảnh thơi

Tôi ngồi ôm mặt đó
Ôi người ơi, người ơi
lan huệ sầu trong gió
nguồn lệ khô theo đời

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment