Sub Label Menu barsRu khúc

Chiều ru
tôi khóc ngậm ngùi
run đôi vai yếu
khóc người
hay tôi?

Chiều ru
tôi hát chơi vơi
giọng ca lạc nhịp
sầu lên
cao vời

Chiều ru
tôi đến giữa đời
mong manh áo lụa
nụ hồng
thơm môi

Chiều ru
cho tiếng hồn tôi
đong đưa nhung nhớ
tình ơi
mỏi mòn

Chiều ru
ngủ giấc thật hiền
mong về nơi ấy
gặp miền yêu thương
Chiều ru
mộng cứ vấn vương ....

Trịnh Tây Ninh
 

No comments:

Post a Comment