Sub Label Menu barsNoel

Noel
Hướng lòng về Chúa đêm Noel
hồn con yếu đuối, phận thấp hèn
nguyện xin Hài nhi ban ánh sáng
tình yêu lan tỏa thắng đêm đen

Con muốn
Con muốn mua quà cho má ba
cho chị, cho em, cho ông bà
gói giấy hoa mầu, dây thắt tím
xinh tựa lòng con rất thiết tha
nhưng tiền không đủ để mua quà
con vẽ thiệp đây gởi mẹ cha
nguyện xin Thiên Chúa ban ơn phúc
tình gia đình ta luôn đậm đà

Nhớ
Đêm đông chợt nhớ quê nhà
nhớ ngày còn trẻ, nhớ hoa mười giờ
nhớ ngày ngồi dệt vần thơ
Xin Cha chúc phúc tình thơ đôi mình

Trịnh Tây Ninh

 

No comments:

Post a Comment