Sub Label Menu barsĐôi khi

Đôi khi
nhìn xuống trái tim
của ai lạ hoắc
gởi trong tim mình
Dối lòng
ta giả bộ tin
em chung lồng ngực
chung tình bên nhau
Thì ra
là giấc chiêm bao
ôm lồng ngực rỗng
lao đao khóc cười
Sao em
lại nỡ đùa chơi?
Đem tim đi mất
còn lời chia phôi
Tim tôi
lỡ nhịp
suốt đời
 
Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment