Sub Label Menu barsHỏi bóng

Ôm cây hỏi bóng
lòng đầy những bông
bóng hỡi bóng hỡi
buồn bằng tôi không?

Ôm cây hỏi bóng
vời vợi chờ mong
bóng hỡi bóng hỡi
bao giờ thôi trông?

Ôm cây hỏi bóng
phận nghèo rêu rong
bóng hỡi bóng hỡi
nên người sang sông

Ôm cây hỏi bóng
khói trời mênh mông
bóng hỡi bóng hỡi
lệ tuôn hai dòng

Ôm cây hỏi bóng
ta hát lặng câm
bóng hỡi bóng hỡi
xót xa cõi lòng

Ôm cây hỏi bóng
một lần xa xăm
bóng hỡi bóng hỡi
nhớ hoài trăm năm ....

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment