Sub Label Menu barsĐôi khi

Đôi khi trời rất nắng
mà sao lòng trĩu nặng cơn mưa

Đôi khi nhớ người xưa
mà sao giả vờ như không có

Đôi khi rất lặng gió
mà sao tóc vẫn tung bay

Đôi khi không phải say
mà sao tình mềm như trăng tỏ

Đôi khi chờ đến ngọ
mà sao chưa thấy bóng ai về

Đôi khi lỗi câu thề
mà sao nghẹn cứng lời xin lỗi

Đôi khi ta rất vội
mà sao chân vẫn không muốn rời

Đôi khi, đôi khi thôi
ước mình đã một lần phạm tội .....

 Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment