Sub Label Menu barsGhen

Nghĩ mà giận người ta
lúc nào cũng như hoa
cười tươi cùng con gái
cái mặt giả hào hoa!

Không lẽ đi khai ra
người đã nói thương ta
các cô đừng lầm tưởng
không chừng ... máu đổ ra!

Thấy thật ghét người ta
làm như rất thương ta
nhưng hai tay bắt cá
ta đây sẽ chạy xa!

Lòng ta buồn thiết tha
sẽ từ giã người ta
cho tha hồ bắt cá
sướng đời nhé người ta!

Chiều nay nằm trong nhà
chẳng muốn gặp người ta
giận ôi thôi là giận
có biết không, người ta?

Ngoài sân nắng chan hòa
nhưng giọt lệ lòng ta
tính ra còn thương lắm
người ta ơi, người ta!

Làm sao hết xót xa
làm sao để bỏ qua
làm sao không ghen nữa
người ta ơi, người ta!

Trịnh Tây Ninh
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment