Sub Label Menu barsMưa

Vương trên
tóc rối
hạt mưa
tơi bời
giọt buồn
thấm đất
ướt mềm
lòng tôi

Không gian
tím ngắt
cơn mưa
tạnh rồi
nhưng sao
nước mắt
vẫn còn
rụng rơi...?

Chúa ơi!
Cao ngất
Thương con
rã rời
dẫu buồn
nhưng vẫn
tin vào
Chúa thôi....

Ái Miên
Myspace Falling Objects

No comments:

Post a Comment