Sub Label Menu barsĐêm trăng

Đêm trăng
về phố cũ
chạnh lòng
cô lữ
em ơi!!

Chưa vơi
sầu kiếp cũ
chất chồng
đầy vơi

Trăng soi
tình tưởng cũ
nhưng người
bên tôi

Nhắc rằng
kỷ niệm cũ
vẫn còn
muôn nơi

Biết rằng
sẽ đau khổ
nhưng đừng
quên tôi....

 Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment