Sub Label Menu barsNgũ ngôn bốn mùa

Ta biết: Nay xuân về
chao đảo lòng u mê
nên đón xuân rất lạ
biết nên ở hay về?

Ta biết: Nay hè về
ve nào rộn ước thề
cho em ngồi may áo
khóc mối tình phu thê

Cũng biết nay thu về
đành thôi lỡ câu thề
đóa hoa nào héo úa
tàn tạ cùng u mê

Rồi hôm nay đông về
thoáng mệt mỏi não nề
ta và đông giang rộng
đôi cánh tay não nề

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment