Sub Label Menu barsNgày cuối

Tự vấn

Ai xui mình bán văn chương ?
bán đi một gánh, tiếc thương một đời
Ai xui người đến yêu tôi ?
đường tình lỡ bước mây trôi dặm ngàn

Khi ngày đã đến

Tơ trời một giãi mênh mang
tơ lòng một nỗi ngổn ngang ai vò
ở lại - lòng những trông chờ
mà ra đi bỗng ơ hờ làm sao

Này em có biết

Yêu em từ dạo ra vào
Hái cành thắm đỏ trúc đào đong đưa
Rằng ru hời, lời ru trưa
Sao em ngủ vội chưa nghe ru hời

Dáng xưa

Người xưa ... gắng nở nụ cười
trong hàng nước mắt, ôi người thuở xưa !
âm thanh ngần ngại đong đưa
Ta đây, người đấy khúc chưa tương cầu

Cũng đành thôi

Đêm trăng xõa tóc bên lầu
nâng niu tủi cực làm sầu riêng tư
nơi đây đau khổ thừa dư
mà đành thôi để trang thư ngại ngùng

Nhắn hỏi

Sao cho nắng khỏi chập chùng
sao cho mưa khỏi lạnh lùng buông rơi
sao cho tình khỏi phai phôi
sao cho đời khỏi là hơi thở dài

Bài cuối

Này đây vốc nước trên tay
Trong như nước mắt chuỗi ngày lưu vong

Trịnh Tây Ninh

 

No comments:

Post a Comment