Sub Label Menu barsNếu

Nếu
em là đóa
hoa quỳnh
ta xin thức trắng
tỏ tình đêm nay
chờ em
êm giấc ngủ say
ta hôn nhẹ
cánh hoa
thay tiếng lòng
quỳnh ơi
cánh mỏng
tim hồng
ta mơ áo cưới
rượu nồng
với em

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment