Sub Label Menu barsSầu riêng

Ra vườn nhặt trái sầu riêng
mùi thơm lan tỏa về miền xa xăm
nhớ về chốn cũ đã nằm
đã thương, đã nhớ, đã lầm yêu em
sầu riêng vừa chớm đã mềm
tình riêng chưa nở đã thêm úa tàn
Sầu riêng nghiêng bóng hai hàng
lung lay gió thoảng tưởng chàng qua đây
mùa này mưa có còn bay
mà sao nước mắt chẳng hay - nhạt nhòa
sầu riêng thiếu bóng ai qua
tình riêng chua xót đậm đà đôi môi

Sầu riêng chênh chếch nắng đồi
dáng ai cô độc đứng ngồi bên sân
ngóng trông, ngày tháng ngại ngần
tỉnh ra đã thấy lá cành rụng rơi
sầu riêng một đóa hoa ngời
tình riêng thôi đã nghẹn lời đắng cay

Sầu riêng hương ngọt thoảng bay
tình riêng run rẩy nhớ ngày bên nhau ...

Trịnh Tây Ninh

 No comments:

Post a Comment