Sub Label Menu barsMười Ngón Nguyện Cầu


Chắp tay con nguyện cầu
Mười ngón khép vào nhau
Xin Ơn Trên soi sáng
Lời kinh được thắm mầu
 

Ngón tay cái khởi đầu
như gia đình bên nhau
xin cho cha mẹ được
sống vui bạc mái đầu
 

Xin thơm mùi cau trầu
vợ chồng mãi bên nhau
an vui dù bão tố
năm tháng có dãi dầu
 

Ngón tay trỏ để cầu
cho thầy giáo một câu
được khôn ngoan chỉ bảo
thế hệ trẻ tiến mau
 

Ngón tay giữa rất dài
người hướng dẫn tương lai
xin lo cho đất nước
được hưng thịnh, đẹp giàu
 

Ngón tay nhẫn yếu mềm
người quanh ta cần thêm
cảm thông và tha thứ
xin câu kinh ngọt hiền
 

Ngón tay út kế liền
dẫu bé nhỏ truân chuyên
xin vượt qua thử thách
bản thân được vẹn tuyền
 

Chắp tay lời khấn nguyền
dân tộc con triền miên
trong bất công đói khổ
Cha ban ơn diệu huyền
 

Mười ngón tay khép liền
lời kinh nguyện muôn niên
xin dâng lên Cha Cả
như của lễ trọn niềm…

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment