Sub Label Menu barsKhi về

Khi về chim hát
ru người ru đời
tình chàng thơm ngát
như làn gió mát
dòng suối dịu dàng
ánh nhìn miên man
tim dù ngơ ngác
vụng về câu hát
cũng nở nụ vàng
chờ mùa mới sang
Trong nắng thênh thang
xây mộng rộn ràng
lòng gương, ý lược
ngắt nụ vông vang

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment