Sub Label Menu barsHỏi mưa

Sợi mưa gầy
dịu mềm rơi nhanh
vì tình đổi thay
nên lệ tuôn lóng lánh
phải chăng
Mưa ??!

Sợi mưa thưa
nhẹ nhàng giỏ giọt
lệ thánh thót
tuôn vào lòng nỗi mênh mông
phải không
Mưa ??!

Sợi mưa lao xao
bên thềm trút xuống
trời không xanh
nên mưa còn long lanh
tình mong manh
nên chưa quên cho đành
phải chăng
Mưa ??!

Sợi mưa đong đưa
nỗi sầu rơi rụng
tình
tàn
hay chưa ??!

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment