Sub Label Menu barsHương đêm

Trong đêm
cánh gió dịu dàng
Tầm xuân
e ấp nụ vàng
dưới trăng
êm đềm
lá đổ bên sân
cô em xõa tóc
bên nhành ngọc lan
cho ta
đứng đó
hoang mang
ngây ngô cất tiếng
hò khoan
giọng buồn
Âm thầm
suối lệ chảy tuôn
hương đêm rất ngọt
dù người vẫn xa

 
Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment