Sub Label Menu barsĐêm


Đêm sáng trăng
bóng chị Hằng
gầy như liễu
 
Đêm rất dịu
chỉ có ta
nhớ nhạt nhòa

Đêm xa nhà
Thèm chút nắng
sao mãi mưa?
Đêm lưa thưa
đong sao vừa
bao nỗi nhớ?

Đêm trên phố
áo ai bay
tóc buông dài

Đêm miệt mài
tiếng ai hát
Tựa liêu trai

Đêm cỏ may
buồn như sóng
người có hay
Đêm hôm nay
vì chưa say
nên vẫn nhớ ....

Trịnh Tây Ninh


No comments:

Post a Comment