Sub Label Menu barsChào tháng 12

Xin hấng một chút nắng
cho ấm tháng mười hai
xin trời một chút mưa
thấm ướt tháng mười hai

Hái một đóa hoa sương
kết lên cành heo may
trong hơi lạnh còn vương
tóc em cài liêu trai

Xin hát một khúc hát
chào đón tháng mười hai
dù đời có bội bạc
cũng xanh lòng tàn phai

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment