Sub Label Menu barsTrái sầu không hái

Ước gì
ta tựa áng mây
Tự mình tan loãng
không hay tình buồn
Ước gì
khô cạn nước nguồn
không như nước mắt
chán chường thế nhân
Ước gì
hạc chẳng phân vân
cánh gầy cao vút
tâm gần cõi tiên
Nước non
mắc phải lời nguyền
Trái sầu không hái
rụng mềm
trên tay.....

1 comment: