Sub Label Menu barsYoutube Duy Hân tham dự Thả Thơ Hội Chợ Tết Toronto 2015


Hình lá Cờ Vàng ba sọc đỏ trên cao có chừng 1,500 đóa hoa hồng làm bằng giấy. Duy Hân đã mất khoảng 30 tiếng đồng hồ để thực hiện trong chủ đề vinh danh màu Cờ Việt Nam sau 40 năm Tị Nạn.

No comments:

Post a Comment