Sub Label Menu barsHình ảnh Duy Hân tham gia gian hàng Thả Thơ tại Hội Chợ Tết 2015 Toronto

Hình lá Cờ Vàng ba sọc đỏ trên cao có chừng 1,500 đóa hoa hồng làm bằng giấy. Duy Hân đã mất khoảng 30 tiếng đồng hồ để thực hiện trong chủ đề vinh danh màu Cờ Việt Nam sau 40 năm Tị Nạn.
Cũng với tâm tình yêu mến màu Cờ, một gánh hoa vàng và 3 sợi dây đỏ cũng đã được thực hiện để trang trí gian hàng Thả Thơ

No comments:

Post a Comment