Sub Label Menu barsHình gánh hoa, hoa hồng & bánh tét với màu Cờ Việt Nam - Kỷ niệm 40 Tị Nạn 1975-2015

Bánh Tét mừng Xuân 2015 với bao lì xì Cờ Vàng
Cờ Vàng trang trí gian hàng Thả Thơ tại Hội Chợ Tết 2015 Toronto với khoảng 1500 hoa hồng do Hân làm bằng giấy


Gánh hoa cũng theo chủ đề Hoa vàng có 3 sọc đỏ

No comments:

Post a Comment