Sub Label Menu barsYêu nhau

Có đôi chim yêu nhau
nên bay xuống núi cao
đáp trên cành hoa bưởi
cất tiếng hót ngọt ngào

Có đôi bướm yêu nhau
cánh mềm rất xôn xao
tung tăng uống mật ngọt
về xây mộng dạt dào

Có bông hoa yêu nhau
nở tím trong đêm sâu
giật mình côn trùng hát
hoa đẹp tựa tình đầu

Có đôi ta yêu nhau
sẽ yêu mãi về sau
dù gian nan thử thách
vẫn nắm tay nguyện cầu

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment