Sub Label Menu barsĐêm nay

Đêm nay
hát khúc hòa ca
dâng lên Thiên Chúa
tình ta dạt dào

Đêm nay
hang đá đón chào
Thiên thần chắp cánh,
ngôi sao gọi mời

Đêm nay
ta sẽ dâng lời
tạ ơn Chúa
đã làm người trần gian

Đêm nay
lòng sẽ thênh thang
Giáng sinh rộn rã
tiếng đàn cao cung

Ái Miên

No comments:

Post a Comment