Sub Label Menu barsVịnh cái ấm

Thân trắng như vôi, lại có vòi
khi nước vừa sôi nhạc réo cười
nhẹ bay hơi ấm đi muôn hướng
nặng tình phục vụ gởi ngàn phương
Nhắp chén trà thơm lòng bỗng nhẹ
Uống tách ân tình, nghĩa nặng thêm
Ước mong ta sẽ là hơi nước
quyện thấm không gian gởi bạn hiền

 Cái ấm bạn cho quý hơn tiền
bằng hữu yêu thương, ta hữu duyên
Đêm buồn nấu nước chờ trăng tỏ
Ngày vui cùng ôn chuyện hàn huyên
Chung lòng lý tưởng mộng xây đắp
riêng cõi nhân sinh bớt khổ đau
Tựa hơi nước đang bay cùng khắp
thành mưa xoa dịu nỗi u sầu

Ái Miên

No comments:

Post a Comment