Sub Label Menu barsTình Thăng Tiến

Cái hay ban đầu
đã mất từ lâu
tìm lại buổi tối
Thứ Sáu nguyện cầu

Thứ Bảy qua mau
bông hồng thắm trao
tin yêu dù vẫn
nặng gánh dãi dầu

Chúa Nhật giờ Chầu
giảm nhẹ khổ đau
hướng về con cái
đổi thay nhiệm mầu

Khóa học đậm sâu
gương tốt cho nhau
Ôi tình Thăng Tiến
sẽ mãi dạt dào

Duy Hân

No comments:

Post a Comment