Sub Label Menu barsTình câm

Chỉ là ngọn lau
chết trên đồi nguyệt
anh xin đào huyệt
chôn mối tình câm

Chỉ là viễn vông
âm thầm tình vỡ
anh không bày tỏ
nên mối tình câm

Chỉ là con sông
nước ròng vẫn cạn
giả vờ là bạn
để mối tình câm

Chỉ là gió đông
run mình tuyệt vọng
tan rồi giấc mộng
nhớ hoài trăm năm....

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment