Sub Label Menu barsTiếng chim trên vùng Kinh tế mới

Buổi sáng mẹ làm rẫy
nghe tiếng chim Sơn ca
vui mừng đoán điềm lạ
cha chắc được về nhà

Buổi chiều mẹ làm rẫy
bước nặng nhọc trở về
hay tin cha đã mất
lạnh lùng - chim cú kêu !!

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment