Sub Label Menu barsThan vợ, Than Chồng

Than vợ

(Họa theo bài Khen vợ của Trần Tế Xương)

Quanh năm đi shop rất thong dong
Sắm sửa cho mau hết tiền chồng
thắc mắc, than phiền khi trống vắng
Eo sèo, hạch hỏi giữa đám đông
Thân trai xứ lạ thôi đành phận
Biết thế đi tu quách cho xong
Nấu cơm, pha sữa, lau đồ đạc
Kiếp này thôi cũng kể như không !!

Than Chồng

Thấy của người ta đâu dám mong
còn của riêng tôi chỉ đau lòng
buổi sáng cà-phê, trưa hủ-tíu
chiều tối lai rai, chán chửi ngông
tay rảnh nên xòe dăm canh bạc
chân mỏi nên cần bóp cho thông
than rằng sao số đen như mực
Kiếp sau xin chớ dại lấy chồng !!

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment